Poďakovanie

27.05.2010 15:52

 Týmto by som chcel v mene klubu ŠK Orion poďakovať obecnému zastupiteľstvu Belej n/Cir.za finančný príspevok 1000 Eur na zakúpenie 2ks stolov pre náš klub.