Z histórie ŠK Orion Belá nad Cirochou.

 

V roku 1971 bol pri TJ Slovan založený stolnotenisový oddiel,ktorého zakladateľom bolo Pavol Majerník.

Oddiel sa zapojil do Okresných súťaží v rámci vtedajšieho okresu Humenné v roku 1971 družstvom dospelých mužov.Súťažné družstvo na začiatku tvorili hráči Pavol Majerník,František Kruľ,Anton Roško,Mikuláš Roško,neskôr sa do družstva postupne pripojili ďalší hráči:Ladislav Ostrák(sninský kaplán),P.Mitro,V.Burík,A.Lojan.V polovici 70-tych rokov vzniklo i družstvo dorastencov a žiakov.Družstvo sa tiež zapojilo do okresnej súťaže a o pár rokov už hralo krajskú súťaž.

Koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov žiaci spolu so žiakmi TJ Chemkostav Humenné tvorili v stolnom tenise špičkové žiacke družstvá ako v rámci okresu,tak i vtedajšieho Východoslovenského kraja.V tomto období sa stal majstrom kraja v kategórii mladších žiakov hráč P.Lojan v štvorhre a aj majstrom okresu v štvorhre.V dvojhre sa stal majstrom okresu žiakov J.Ľonc.

V 80-tych rokoch z mužstva žiakov prechádzajú do kádra mužstva dospelých ďalší hráči:Igor Hašuľ,J.Drotár,J.Dráb,M.Hašuľ,S.Gerba a ďalší.V tomto období mužstvo dospelých hralo niekoľko súťažných ročníkov v krajskej divíznej súťaži.V rámci oddielu vzniklo i družstvo žiačok a zapojilo sa do okresných súťaží.Medzi najlepšie žiačky v stolnom tenise patrili dievčatá A.Pavlisková,L.Kováčová,L.Gnipová,M.Kepičová a E.Majerníková,ktorá bola v jednom ročníku aj majsterkou okresu vo svojej kategórii.Od roku 1992 prešiel oddiel stolného tenisu do športového klubu Orion.

Od roku 1992 pôsobí stolný tenis pod názvom ŠK Orion  a začínal súťaž v Sninskej lige .V ročníku 1997/98 súťaž vyhral a postúpil do IV.ligy.Mužstvo tvorili J.Dráb ,J.Drotár,Ľ.Vozár,I.Hašuľ a J.Ľonc  a skončilo na 6.mieste.Mužstvo  bolo posilnené o Vasila  Ráca .V ročníku1999/2000 bolo do  I.triedy ObSTZ Humenné prihlásené B-mužstvo,ktoré tvorili hráči: M.Hrežík,J.Bednár,M.Bednár,I.Hašuľ,M.Hašuľ .V ročníku 2001/2002  A-mužstvo vyhralo IV .ligu a postúpilo do III.ligy, ktorú 2x vyhralo a v ročníkoch 2006/2007 a 2008/2009 hralo najvyššiu krajskú súťaž II.ligu.V týchto  rokoch mužstvo tvorili:Vozár,Jelo,Drotár,Dráb a Chomča.Pri prvej účasti v II.lige na majstrovstvách ObSTZ Humenné /bez účasti hráčov Humenného /obsadili naši hráči prvé tri miesta !!!
Majstrom sa stal Ján Jelo pred Vozárom a Drábom.Majstrami vo štvorhre sa stala dvojica  Jelo-Vozár.
B-mužstvo v ročníku 2005/2006 postúpilo do IV.ligy no po roku vypadlo.V ročníku 2009/2010 znovu postúpilo a hrá ju aj v tomto roku.
V ročníku 2006/2007 bolo do súťaže prihlásené C-mužstvo,ktoré tvorili hlavne  hráči končiaci žiacke  súťaže:T.Burík,J.Gnip,M.Hašuľ  ml.,R.Bednár.V ročníku 2009/2010 už postúpilo do I.triedy ,momentálne je to V.liga ObSTZ Humenné.
Žiaci  začali aktívnejšie  pôsobiť až po roku 2000 a viac krát si priniesli medailové umiestnenia. U žiakov pri nadvláde štyroch bratov Gajdošovcov z Udavského to bolo ťažšie ,ale aj tak hráči T. Burík, J.Gnip,M.Hašuľ ml. a R.Bednár patrili k špičke oblasti.U dievčat majsterkami oblasti st.žiačok bola Lenka Hrežíková v roku 2003, 2x druhá Anka Hrežíková v rokoch 2008/2009,majsterkou ml.žiačok v r.2010 Stanka Hrežíková a minulý rok boli majsterkami vo štvorhre S.Hrežíková D.Čižmárová.Tohto roku žiaci hrajú II. ligu  VsSTZ. V tomto školskom roku bola pri CZŠ  vytvorená športová trieda zo zameraním na  futbal a stolný tenis. Trénerom je Lacko Hreha a dúfam,že vychováme ďalších dobrých pinkpongistov...